CTER Assessment Literacy Workshop 2020

AKTUALIZACJA

Z powodu pandemii COVID-19 oraz w następstwie decyzji Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego o odwołaniu konferencji i innych wydarzeń, które miały się odbyć na terenie Uczelni, zostaliśmy zmuszeni podjąć trudną decyzję i odwołać CTER Assessment Literacy Workshop 2020.

_____________________________

 

Umiejętność oceniania jest obecnie postrzegana jako (…) warunek konieczny niezbędny kompetentnemu dydaktykowi (…) Jest [to] dobro potrzebne zarówno nauczycielom dla ich długoterminowego, dobrego samopoczucia, jak i dobra edukacyjnego studentów (Popham 2009: 1, 11). 

Konsorcjum do Badań nad Edukacją Tłumaczy (CTER) we współpracy z University of Westminster w Londynie (Anglia) oraz Uniwersytetem Jagiellońskim mają przyjemność zaprosić do udziału w warsztatach poświęconych umiejętności oceniania dla dydaktyków przekładu i tłumaczy. Dwudniowe warsztaty zostaną poprowadzone przez dr Elsę Huertas Barros oraz Juliet Vine, które od ponad pięciu lat aktywnie zajmują się badaniami nad edukacją tłumaczy oraz, w szczególności, rozwiązaniami stosowanymi w zakresie oceniania.

Szczegóły wydarzenia

 • Data: 21-22 kwietnia 2020 r.  (wtorek-środa)
 • Miejsce: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Biblioteka Jagiellońska, ul.  Oleandry 3 (sala konferencyjna) – mapa
 • Dojazd i noclegi: w gestii uczestników
 • Język roboczy warsztatów: angielski
 • Tryb zajęć: przynieś własny sprzęt (ang. BYOD)
 • Wymagania sprzętowe: laptop z kartą sieciową WIFI
 • Opłata: 150zł. Opłata obejmuje udział w warsztatach, materiały warsztatowe, kawę i przekąski (przerwy na kawę), certyfikat uczestnictwa.

W związku z przełożeniem Warsztatów na jesień bieżącego roku, prosimy o wstrzymanie się z dokonywaniem wpłat.

 • Rejestracja online: Kliknij tutaj, aby dokonać rejestracji i opłacić udział do 31.03.2020 r. (formularz dostępny tylko w języku warsztatów).
 • Program zajęć:

Wtorek (21 kwietnia)

 • 9.00-10.30 – Zajęcia warsztatowe
 • 10.30-10.45 – Przerwa na kawę
 • 10.45-12.15 – Zajęcia warsztatowe
 • 12.15-13.45 – Przerwa na lunch (w mieście)
 • 13.45-15.15 – Zajęcia warsztatowe

Środa (22 kwietnia)

 • 9.00-10.30 – Zajęcia warsztatowe
 • 10.30-10.45 – Przerwa na kawę
 • 10.45-12.15 – Zajęcia warsztatowe
 • 12.15-13.45 – Przerwa na lunch (w mieście)
 • 13.45-15.15 – Zajęcia warsztatowe

Czym jest umiejętność oceniania? Umiejętność oceniania to dogłębne zrozumienie wszystkich aspektów oceny danego modułu lub kursu, tak aby zarówno prowadzący, jak i studenci mieli świadomość obowiązujących sposobów i kryteriów oceniania, a ci pierwsi posiadali również umiejętność ich stosowania. Opanowanie umiejętności oceniania ma umożliwić prowadzącym i studentom stosowanie oceniania tak, by samo w sobie stanowiło element procesu uczenia się, a nie tylko samą jego ocenę. Studenci powinni dysponować narzędziem umożliwiającym im samodzielną, akademicką ocenę jakości własnej pracy, aby mieli świadomość, czego się od nich oczekuje, a w konsekwencji, aby byli zdolni do kontrolowania i poprawy swojego procesu uczenia się.

Jakie są korzyści wysokich umiejętności oceniania dla nauczycieli? Pomaga to nauczycielom:

 • We wspieraniu kształcenia umiejętności oceniania u studentów
 • W ustalaniu skutecznej formy oceniania, która jest odpowiednia dla danego celu oraz może być jasno przekazana studentom
 • W zmianie wiedzy ukrytej o standardach w wiedzę zwerbalizowaną, która może być przekazana kolegom i studentom
 • W stworzeniu jasnych kryteriów i tabel oceny, które rzetelnie i efektywnie wspierają proces oceniania
 • W udzielaniu studentom skutecznej informacji zwrotnej, tj. takiej, która będzie wspierała proces uczenia się.

Jakie są korzyści wysokich umiejętności oceniania dla studentów? Pomaga to studentom:

 • W polepszaniu wykonywania zadań, na podstawie których są oceniani
 • W ułatwieniu kontrolowania i poprawy własnej nauki, co jest kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie
 • polegać na stosowanym ocenianiu oraz ufać w rzetelność oceny
 • Mieć pewność, że są oceniani „w celu” doskonalenia własnej nauki, a nie „za” nią

Jakie tematy będą poruszane podczas dwudniowych warsztatów?

Warsztaty są zaplanowane jako seria zajęć w grupach, dyskusji i zadań. Każda z sesji obejmie część następujących tematów:

 • Wprowadzenie do umiejętności oceniania, jak to pojęcie funkcjonuje w odniesieniu do innych kluczowych pojęć związanych z ocenianiem.
 • Rozumienie ukryte kryteriów przekładu nauczycieli i jego wpływ na kryteria oceny, przyjęte w realizowanych modułach czy kursach.
 • Ocena oceniania: jakie kryteria powinny zostać przyjęte?
 • Ograniczenia instytucjonalne dotyczące wprowadzania umiejętności oceny.
 • Wdrażanie umiejętności oceniania na zajęciach w ramach modułu tłumaczeniowego
 • Projektowanie modułu uwzględniającego ocenianie na etapie planowania i wdrażania we współpracy ze studentami.

Uwaga! Uczestnicy mogą zostać poproszeni o dokonanie oceny krótkiego tłumaczenia, które będzie wykorzystane w trakcie jednej z sesji. Mogą również zostać poproszeni o przyniesienie przykładowych własnych kryteriów i tabel oceny, z których korzystali, korzystają lub chcieliby korzystać.

Prowadzące (bionotki)

Elsa Huertas Barros jest starszym wykładowcą w Translation in the School of Humanities w University of Westminster (Anglia). Jej główne zainteresowania naukowe to: edukacja tłumaczy, kompetencje tłumaczy, sposoby oceniania i podejście skoncentrowane na uczniach. Jest autorką publikacji w czasopismach międzynarodowych, takich jak: The Interpreter and Translator Trainer (ITT), oraz The Journal of Specialised Translation (JoSTrans), oraz opublikował rozdziały książek w edytowanych tomach, takich jak Translation and Meaning (2016), wydawnictwa Peter Lang, oraz Phraseology in Legal and Institutional Settings: A Corpus-based Interdisciplinary Perspective (2018), wydawnictwa Routledge. współredagowała specjalne wydanie ITT 12 (1) pt. „New Perspectives in Assessment in Translator Training” (2018), ponownie opublikowane przez Routledge jako New Perspectives on Assessment in Translator Education (2019) oraz tom Quality Assurance and Assessment Practices in Translation and Interpreting (2019). Współpracuje z grupą PACTE w projekcie EACT, mającym na celu ustanowienie procedur oceny dla różnych poziomów w zakresie nabywania kompetencji tłumaczeniowych.

Juliet Vine jest starszym wykłądowcą w Translation in the School of Humanities w University of Westminster (Anglia). Jej główne zainteresowania naukowe dotyczą badań w zakresie pedagogiki, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji tłumaczeniowych i sposobów oceniania, oraz retoryka kontrastywna skupiająca się na chińskich i zachodnich tradycjach retorycznych. Jest autorką rozdziałów książek w edytowanych tomach, takich jak Translation and Meaning (2016), wydawnictwa Peter Lang, oraz Quality Assurance and Assessment Practices in Translation and Interpreting (2019). Jest autorką publikacji w czasopismach międzynarodowych, takich jak: The Interpreter and Translator Trainer (ITT), oraz współredagowała specjalne wydanie ITT 12 (1) pt. „New Perspectives in Assessment in Translator Training” (2018), ponownie opublikowane przez Routledge jako New Perspectives on Assessment in Translator Education (2019).

 Bibliografia

Boud, D. (2000). Sustainable Assessment: Rethinking Assessment for the Learning Society. Studies in Continuing Education, 22(2), 151–167.

Boud, D., Falichikov, N.  (2006). Aligning Assessment with Long-Term Learning. Assessment & Evaluation in Higher Education, 31(4), 399–413.

Huertas Barros, E. & Vine, J. (2019a). Training the Trainers in Embedding Assessment Literacy into Module Design: a Case Study of a Collaborative Transcreation Project. The Interpreter and Translator Trainer, 13(3), 271-291. Bezpłatny dostęp

Huertas Barros, E., Vine, J. (2019b). Constructing Standards in Communities: Tutors’ and Students’ Perceptions of Assessment Practices on an MA Translation Course. W: Huertas Barros, E., Vandepitte, S. & Iglesias-Fernández, E. (red.) Quality Assurance and Assessment Practices in Translation and Interpreting. Advances in Linguistics and Communication Studies Series. (s. 245-269). Hershey, PA IGI Global.

Huertas Barros, E., Vine, J. (red.) (2019c). New Perspectives on Assessment in Translator Education. London Routledge.

Huertas Barros, E., Vine, J. (2018). Current Trends on MA Translation Courses in the UK: Changing Assessment Practices on Core Translation Modules. The Interpreter and Translator Trainer, 12(1), 5-24. Bezpłatny dostęp

Huertas Barros, E., Vine, J. (2016). Translator Trainers’ Perceptions of Assessment: an Empirical Study. W: Thelen, M., van Egdom, G.W., Verbeeck, D., Bogucki, L., Lewandowska-Tomaszczyk, B. (red.) Translation and Meaning, New Series. Vol. 41. (s. 29-39). Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang.

Nicol, D. (2009). Assessment for Learner Self-regulation: Enhancing Achievement in the First Year Using Learning Technologies. Assessment & Evaluation in Higher Education, 34(3), 335–352.

Polanyi, M. (1998). The Tacit Dimension. W: L. Prusak (Ed.). Knowledge in Organization. Boston, MA,Butterworth Heineman.

Popham, W. J. (2009). Assessment Literacy for Teachers: Faddish or Fundamental? Theory into Practice, 48, 4–11.

Rust, C., Price, M, O’Donovan, B. (2003), ‘Improving Students’ Learning by Developing their Understanding of Assessment Criteria and Processes. Assessment and Evaluation in Higher Education, 28(2),147-164.

Rust, C., B. O’Donovan, M. Price. (2005) A Social Constructivist Assessment Process Model: How the Research Literature Shows us this Could be Best Practice. Assessment & Evaluation in Higher Education, 30(3), 231–240.

Smith, C., Worsfold, K., Davies, L., Fisher, R., McPhail, R. (2013). Assessment Literacy and Student Learning: the Case for Explicitly Developing Students ‘Assessment Literacy’. Assessment & Evaluation in Higher Education, 38(1), 44-60.