Przestrzenie przekladu 3

http://www.ifw.us.edu.pl/przestrzenie-przekladu-3-konferencja/