Kalendarium konferencji

Informacje o wydarzeniu:

  • Nasza misja

    Konsorcjum do Badań nad Edukacją Tłumaczy powstało, aby skonsolidować doświadczenia i osiągnięcia osób, organizacji i instytucji zaangażowanych w proces kształcenia tłumaczy. Celem działania konsorcjum jest ustanowienie współpracy i umożliwienie wymiany doświadczeń członkom wielokulturowej społeczności zajmującej się edukacją tłumaczy, co ma się przyczynić do budowania statusu naukowego studiów przekładoznawczych i do uczynienia z nich w pełni profesjonalnej i uznanej dyscypliny naukowej. Konsorcjum CTER jest otwarte na podejmowanie działań badawczych w oparciu o szeroką gamę perspektyw: historyczną, epistemologiczną, socjologiczną,  językową, zawodową i praktyczną.