Space is no distance

Plakat (w języku angielskim)

W ramach obchodów przypadającej na 30 września rocznicy śmierci św. Hieronima – patrona tłumaczy, Konsorcjum do Badań nad Edukacją Tłumaczy (CTER) zaprasza do udziału w internetowej dyskusji przy okrągłym stole na temat profili tłumaczy i nauczycieli przekładu. Spotkanie będzie okazją do:

 • nawiązania kontaktu wbrew ograniczeniom wywołanym i pogłębionym przez pandemię Covid-19
 • podzielenia się pomysłami i doświadczeniami dotyczącymi kształcenia tłumaczy
 • omówienia zalet i problemów związanych z nauczaniem w trybie e-learningu
 • integracji naukowców zainteresowanych dydaktyką przekładu
 • wspólnego świętowania Dnia Tłumacza*

*International Translation Day (wg terminologii stosowanej przez EMT)

SZCZEGÓŁY:

 • Wydarzenie: Space is no distance
 • Data i godzina: 30 września 2021 r., godz. 17.00 – 18.30 (CET)
 • Miejsce: MS Teams (hiperłącze zostanie wysłane do zarejestrowanych uczestników)
 • Wymagania wstępne: motywacja, ewentualnie filiżanka samodzielnie przygotowanej kawy/herbaty
 • Rejestracja już się zakończyła
 • Link do spotkania został rozesłany do zarejestrowanych uczestników za pośrednictwem MS Teams

PLAN SPOTKANIA:

 • Krótkie wprowadzenie do celów i działań CTER;
 • Nowa inicjatywa CTER: Wydanie specjalne Interpteter and Translator Trainer – zaproszenie do składania abstraktów;
 • Rozgrzewka przed CTER 2022
 • „Tak rodzą się tłumacze”: Wyzwania e-learningu – uczenie się za pośrednictwem platform – dobre praktyki w obszarze edukacji tłumaczeniowej i pisemnej, sugestie dotyczące nauczania/uczenia się i rekomendowane narzędzia; spostrzeżenia, retrospektywna i bieżąca refleksją;
 • Część towarzyska, czyli nauczyciele przekładu świętują Dzień Tłumacza.