TER: Translation – Education – Research

Z inicjatywy Katedry Przekładoznawstwa UJ i we współpracy z trzema instytucjonalnymi członkami Konsorcjum do Badań nad Edukacją Tłumaczy (CTER), Uniwersytetem Łódzkim, Zurich University of Applied Sciences – ZHAW w Szwajcarii oraz Kiev V. Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University z Ukrainy, powołano międzynarodową platformę badawczą pod nazwą TER: Translator – Education – Research. TER jest jedną z platform badawczych utworzonych w ramach programu POB Heritage UJ.

Działania TER, które realizowane będą w latach 2022-2023, obejmą wizyty studyjne, kwerendy biblioteczne, udział w konferencjach, organizację konferencji, warsztatów, wykładów gościnnych i seminariów, a także przygotowanie publikacji – wszystko to, aby osiągnąć główne cele platformy, którymi są:

  • realizacja innowacyjnych, inter- i transdyscyplinarnych badań przekładoznawczych
  • rozwijanie kompetencji badawczych naukowców, a także studentów zaangażowanych w działania platformy, oraz
  • zapewnienie uczestnikom dostępu do aktualnych publikacji oraz wiedzy o nowych trendach w badaniach przekładoznawczych.