Numer 2. TETS Journal już dostępny!

mag_cover2Na rynku wydawniczym zadebiutowało nowe czasopismo naukowe, zatytułowane The Journal of Translator Education and Translation Studies. Kwartalnik ten, zarejestrowany w Bibliotece Narodowej pod numerem ISSN: 2451-3504, podejmuje teoretyczne i praktyczne zagadnienia związane z dydaktyką przekładu i przekładoznawstwem i adresowany jest przede wszystkim do dydaktyków przekładu, ale również do przekładoznawców i tłumaczy.

Drugi numer  czasopisma ukazał się z datą wrześniową, a kolejny planowany jest na grudzień bieżącego roku. Redaktorem naukowym periodyku jest prof. UJ, dr hab. Maria Piotrowska, a redaktorem naczelnym dr Mariusz Marczak (UJ).

Czasopismo dostępne jest w trybie otwartym, wyłącznie w wersji elektronicznej na stronie: http://www.tetsjournal.org

Zachęcamy do lektury, a także do publikowania w nowym czasopiśmie.