Wyniki wyborów CTER (2022 r.)

Na przełomie marca i kwietnia odbyły się wybory na stanowisko przewodniczącej/przewodniczącego CTER na lata 2022-2025. W wyniku głosowania padł idealny remis, a po 50% wszystkich oddanych głosów otrzymali dotychczasowa Przewodnicząca CTER dr hab. prof. UJ Maria Piotrowska oraz dotychczasowy Sekretarz CTER dr Mariusz Marczak. W związku z takim rozstrzygnięciem, obie strony podjęły decyzję, że w obecnej kadencji CTER będzie funkcjonował pod przewodnictwem dwóch osób. Przewodniczącą CTER w okresie kwiecień 2022 r. – wrzesień 2023 r. pozostaje dr hab. prof. Maria Piotrowska, a w okresie październik 2023 r.  – marzec 2025 r. CTER przewodnictwo przejmie dr Mariusz Marczak. Oznacza to, że w drugiej połowie obecnej kadencji wyłoniony zostanie nowy Sekretarz CTER.