{:pl}Biblioteka przekładoznawcy{:}{:en}Library of Translation Studies{:}

{:pl}

Projekt bibliograficzny konsorcjum CTER, nadzorowany przez Specjalistkę ds. Zasobów Bibliotecznych mgr Renatę Ciesielska-Kruczek, zaowocował powstaniem Biblioteki przekładoznawcy, która jest internetowym katalogiem polskich publikacji z dziedziny dydaktyki przekładu oraz przekładoznawstwa. Członków CTER prosimy o nadsyłanie informacji pozwalających na bieżące aktualizowanie bazy danych.

Biblioteka przekładoznwcy dostępna jest w menu głównym strony głównej zakładce Informacja bibliograficzna. Natomiast szczegóły projektu bibliograficznego podajemy w zakładce Aktualne projekty.

{:}{:en}

The bibliographic project of CTER, supervised by Information Research Custodian Renata Ciesielska-Kruczek, MA, has led to the creation of the Library of Translation Studies, which is an online catalogue of publications in the area of  translator education and Translation Studies. CTER members are kindly requested to send in information which will permit us to keep the catalogue up to date.

The Library of Translation Studies is available from the homepage menu under Bibliographic information, while the details of the bibliographic project are provided under Current projects.

{:}