Czwarty Kongres CTER 2025, 17-18 marca

CTER 2025 ODBĘDZIE SIĘ POD PATRONATEM HONOROWYM EUROPEAN SOCIETY FOR TRANSLATION STUDIES

est_logoPodobnie, jak w przypadku poprzednich trzech Kongresów CTER, które zorganizowaliśmy w latach 2016, 2019 i 2022, serdecznie zapraszamy do udziału w IV Kongresie (CTER 2025), którego celem będzie zbadanie dodanej wartości potencjału ludzkiego oraz wyłaniających się koncepcji przekładu w dobie wysoce zautomatyzowanego, globalnego przemysłu usług językowych oferującego, w dużej mierze za pośrednictwem outsourcingu, wydajne i opłacalne usługi obejmujące rozmaite formy i rodzaje tłumaczeń. Paradoksalnie, wbrew licznym głosom zaniepokojenia, rosnąca automatyzacja procesów tłumaczeniowych wydaje się uwypuklać potrzebę (ponownego) przywrócenia należnej pozycji mediatorom językowym tak, by maksymalnie wykorzustać ich potencjał do tworzenia wartości dodanej, wynikającej z posiadanych przez nich, tak dziś pożądanych, umiejętności uniwersalnych, adaptacyjnych i (inter)personalnych, które przekładają się nie tylko na skuteczną interakcję z interesariuszami  branży LSP, ale także ze stosowanymi technologiami, np. sztuczną inteligencją.

Ufamy, że Kongres, skierowany do specjalistów z dziedziny przekładoznawstwa i dydaktyki przekładu oraz  zawodowych tłumaczy, będzie okazją do podsumowania aktualnego stanu rzeczy w tej dziedzinie, zarówno na płaszczyźnie teoretycznej, jak i praktycznej, refleksji nad wynikami badań, a także wymiany doświadczeń w celu zapewnienia zbieżności edukacji tłumaczy z rynkiem usług tłumaczeniowych.

Tematyka konferencji obejmuje m.in poniższe zagadnienia:

 • Nowe wartości w dydaktyce przekładu
 • Nowe metody, techniki i narzędzia edukacyjne w odpowiedzi na potrzeby branży
 • Podejścia pedagogiczne do przekładu pisemnego, ustnego i innych form mediacji językowej
 • Kształcenie na potrzeby nowych zawodów i profili zawodowych w branży językowej
 • Technologie wspomagające proces nauczania i uczenia się w trybie online/offline
 • Potrzeby edukacyjne tłumaczy pisemnych i ustnych oraz innych mediatorów językowych
 • (Re)pozycjonowanie ludzi w edukacji tłumaczeniowej i kształceniu tłumaczy
 • Interfejsy i wyzwania w interakcji człowieka z maszyną

Format i język konferencji:

Konferencja odbędzie się w trybie stacjonarnym na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Obrady zaś będą prowadzone głównie w języku angielskim oraz polskim (wybrane sesje, w zależności od zainteresowania).

Referaty:

Długość referatów ustalono na 30 minut (20 minut – prezentacja, 10 minut – dyskusja). Podczas konferencji odbędzie się również walne zebranie członków CTER (otwarte dla również dla osób zainteresowanych przystąpieniem do Konsorcjum). 

Rejestracja i składanie abstraktów:

Rejestracja uczestników i abstraktów odbędzie się za pośrednictwem systemu Coffee. Stosowny link zostanie opublikowany na stronie wydarzenia. Osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu proszone są o przygotowanie abstraktów o objętności 200-300 słów. Złożone abstrakty poddane zostaną zrecenzowane w trybie niejawnym, a informacja o przyjęciu/odrzuceniu abstraktu zostanie przesłana emailem. Szczegóły ogłosimy w stosownym czasie.

Publikacja i składanie ostatecznej wersji artykułów:

Planujemy publikację wybranych artykułów w renomowanym czasopiśmie naukowym  z dziedziny przekładoznawstwa w roku 2026/2027. Zainteresowani autorzy zostaną zaproszeni do składania pełnej wersji artykułów do 31 maja 2025 r.

Opłaty konferencyjne:

 • Zniżka (dla członków CTER/EST)
  650 PLN (dla osób z Polski)/150 EUR (dla osób z zagranicy)
 • Pełna opłata (dla pozostałych osób)
  750 PLN (dla osób z Polski)/175 EUR (dla osób z zagranicy)

Ważne daty:

 • Pierwszy cyrkularz: maj 2024
 • Drugi cyrkularz: wrzesień 2024
 • Składanie abstraktów: do 31 października 2024
 • Akceptacja abstraktów: 30 listopada 2024
 • Rejestracja/opłaty: 1 grudnia 2024 15 stycznia 2025
 • Składanie ostatecznej wersji artykułów: 31 maja 2025
 • Publikacja artykułów: 2026/27

Rada naukowa konferencji: 

 • prof. Łucja Biel, Uniwersytet Warszawski
 • prof. Łukasz Bogucki, Uniwersytet Łódzki
 • prof. Maureen Ehrensberger-Dow, ZHAW Zurich University of Applied Sciences/EST Secretary General
 • prof. Konrad Klimkowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. Gary Massey, ZHAW Zurich University of Applied Sciences
 • prof. Joss Moorkens, Dublin City University
 • prof. Paulina Pietrzak, Uniwersytet Łódzki
 • prof. Maria Piotrowska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. Anthony Pym, University of Melbourne and Universitat Rovira i Virgili
 • prof. Elisabet Tiselius, University of Bergen/EST President
 • prof. Bogusława Whyatt, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Komitet organizacyjny: 

 • dr Mariusz Marczak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Urszula Paradowska, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 • dr Agnieszka Seweryn, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Monika Zabrocka-Śliwka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Agata Sadza, Uniwersytet Łódzki

Kontakt: