III Wrocławskie Spotkania Terminologiczne TERMOS 2023

Instytut Filologii Romańskiej i Katedra Filologii Niderlandzkiej im. Erazma z Rotterdamu zapraszają na międzynarodową konferencję naukową
pt. TERMINY I ICH UŻYTKOWNICY

W czasie konferencji WYKŁADY PLENARNE wygłoszą:
• prof. Valérie Delavigne (Université Sorbonne Nouvelle, FRANCJA)
• dr hab. Tomasz Piekot (Uniwersytet Wrocławski, POLSKA)
• prof. dr. Rita Temmerman (Vrije Universiteit Brussel, BELGIA)
• prof. dr hab. Magdalena Zawisławska (Uniwersytet Warszawski, POLSKA)

JĘZYKI KONFERENCJI: angielski, francuski, niderlandzki, polski. Strona konferencji: TERMOS 2023