Potrzeby współczesnej dydaktyki akademickiej i dydaktyki przekładu

– narzędzia cat w dydaktyce przekładu
– korekta i ewaluacja przekładu
– dydaktyka tłumaczeń symultanicznych, intersemiotycznych, intralingwalnych
– interkulturowe aspekty dydaktyki przekładu
– literatura w nauczaniu przekładu
– dydaktyka przekładu gwar i dialektów
– przekład w nauczaniu drugiego/trzeciego języka obcego
– e-learning
– praca ze studentem o indywidualnych potrzebach i oczekiwaniach edukacyjnych
– problemy dydaktyki akademickiej w kontekście zmian społecznych, edukacyjnych
i cywilizacyjnych
– aspekty ekolingwistyczne i ekodydaktyczne w dydaktyce akademickiej
– dydaktyka spersonalizowana