Przestrzenie przekładu 2

Konferencja odbędzie się w dniach 20-21 października 2016 roku
w budynku Wydziału Filologicznego w Sosnowcu, ul. Grota-Roweckiego 5.

Obrady odbywać będą się w następujących sekcjach:
1. Przekład – zagadnienia ogólne
2. Przekład specjalistyczny
3. Przekład ustny i audiowizualny
4. Przekład artystyczny
5. Zjawiska gramatyczne w przekładzie
6. Dydaktyka przekładu

Więcej informacji: przestrzenieprzekladu@us.edu.pl