Tenth Conference on Legal Translation, Court Interpreting and Comparative Legilinguistics

10 Międzynarodowa Konferencja Poświęcona Legilingwistyce, Językoznawstwu Sądowemu i Przekładowi Prawniczemu

Strona konferencji: http://www.lingualegis.amu.edu.pl/