Czwarty Kongres CTER 2025

Kontynuując cykl Kongresów zorganizowanych w latach 2016 i 2019, serdecznie zapraszamy do udziału w III Kongresie CTER (3rd CTER Congress), który odbędzie się w trybie online. Jego celem będzie zbadanie, w jaki sposób dydaktyka przekładu może skutecznie odpowiedzieć na dynamikę charakteryzującą zawód tłumacza i jego, podlegający nieustannym zmianom, profil zawodowy.

Ufamy, że Kongres, skierowany do specjalistów z zakresu przekładoznawstwa i dydaktyki przekładu oraz zawodowych tłumaczy, będzie okazją by przyjrzeć się aktualnemu stanowi rzeczy w ww. dziedzinie, zarówno na płaszczyźnie teoretycznej, jak i praktycznej, przeanalizować wyniki badań, a także wymienić się pomysłami na zbudowanie pomostu między edukacją i zawodem tłumacza.

Tematyka konferencji obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • Przemiany
  • Nowe zawody
  • Transdyscyplinarność
  • Konsolidacja podejść dydaktycznych
  • Obszary badań magisterskich i doktoranckich
  • Kształcenie na odległość w edukacji tłumaczy
  • Wyzwania związane z cyfryzacją
  • Tłumacz i nauczyciel / trener / edukator tłumaczy w erze cyfrowej
  • Działania na styku człowieka i komputera

Więcej szczegółów zostanie opublikowanych wkrótce w cyrkularzach konferencyjnych.