Składanie abstraktów

Składanie abstraktów odbywa się dwuetapowo:

Dostęp do indywidualnych kont w systemie Coffee. Logowanie odbywa się z wykorzstaniem danych użytych do podczas rejestracji abstraktu.

Termin składania abstraktów upłynął 30 listopada 2021 r. Powiadomienia o przyjęciu/odrzuceniu abstraktów zostały przesłane mailem 20 grudnia 2021 r.