Ważne daty

AKTUALIZACJA: 21 listopada 2021 r.

  • Termin nadsyłania abstraktów (aktualizacja): 1 października – 30 listopada 2021 r.
  • Zawiadomienie o akceptacji/odrzuceniu abstraktu: 20 grudnia 2021 r.
  • Termin rejestracji uczestników i wpłaty: 31 stycznia 2022 r.
  • Termin nadsyłania kompletnych artykułów (do publikacji): 31 maja 2022 r.
  • Publikacja: 2023 r.