Publikacja

Cover image - The Interpreter and Translator Trainer

Miło nam poinformować, że przygotowujemy dwa numery specjalne czasopisma Interpreter and Translator Trainer (współczynnik Impact Factor 1.750 (2020)), oba pod tytułem (Re-)Profiling T&I Education: Meeting Evolution with Innovation, a zespół redakcyjny tworzą: prof. Gary Massey, prof. UJ Maria Piotrowska i dr Mariusz Marczak.

PROCEDURA WYBORU ARTYKUŁÓW DLA AUTORÓW SPOZA CTER 2022: Numer specjalny ITT 17(2), planowany na czerwiec 2023 r., zawierał będzie artykuły złożone przez autorów, którzy nie uczestniczyli w obradach CTER 2022Streszczenia składano tutaj, najlepsze z nich zostały zrecenzowane, a zainteresowani autorzy otrzymali powiadomienia o przyjęciu abstraktów w styczniu br.  W obecnej chwili wyznaczeni autorzy przygotowują pełne wersje artykułów, które ostatecznie zostaną złożone do 31 maja 2022 r.

PROCEDURA WYBORU ARTYKUŁÓW DLA UCZESTNIKÓW CTER 2022: Najlepsze referaty wygłoszone podczas obrad CTER 2022 ukażą się w Numerze specjalnym ITT 17(3), planowanym na wrzesień 2023 r.  Zarekomendowane przez moderatorów poszczególnych paneli konferencyjnych referaty są obecnie recenzowane przez redaktorów numeru specjalnego w celu wyłonienia potencjalnie najlepszych publikacji. Zainteresowani autorzy zostaną powiadomieni o pozytywnym wyniku recenzji do końca kwietnia 2022 r. i poproszeni o złożenie gotowych artykułów za pośrednictwem elektronicznego systemu składania publikacji do 31 sierpnia 2022 r.