Publikacja

Cover image - The Interpreter and Translator Trainer

Miło nam poinformować, że najlepsze artykuły zgłoszone przez uczestników Kongresu CTER 2022 zostaną, po uprzedniej weryfikacji, opublikowane w numerze specjalnym czasopisma Interpreter and Translator Trainer (1.750 (2020) Impact Factor), który będzie nosił tytuł (Re-)Profiling T&I Education: Meeting Evolution with Innovation. Call for papers, zbieżny z jego odpowiednikiem kierowanym do uczestników III Kongresu CTER, znajduje się na oficjalnej stronie internetowej czasopisma. Więcej szczegółów tutaj