Conference Alerts

Event Information:

 • Fri
  19
  Jun
  2015
  Sun
  21
  Jun
  2015

  Tenth Conference on Legal Translation, Court Interpreting and Comparative Legilinguistics

  Poznań, PolskaInstytut Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

  10 Międzynarodowa Konferencja Poświęcona Legilingwistyce, Językoznawstwu Sądowemu i Przekładowi Prawniczemu

  Strona konferencji: http://www.lingualegis.amu.edu.pl/