Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna wynosi 550 zł (120 EUR).

*Pełna opłata konferencyjna pokrywa: koszty organizacyjne, koszty materiałów konferencyjnych, przerwy na kawę oraz uroczystą kolację w czwartek (14 marca 2019 r.). Opłata nie obejmuje kosztów zakwaterowania!

Aby uiścić opłatę konferencyjną należy zalogować się na własne konto w systemie rejestracji.