CTER Seminar 2017

W dniach 26-30 czerwca 2017 r., Konsorcjum do Badań nad Edukacją Tłumaczy (CTER) zorganizowało międzynarodowe warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli przekładu pod nazwą CTER Training Seminar for Translation Teachers (CTER Seminar 2017). Warsztaty zorganizowano przy oficjalnym wsparciu Europejskiego Stowarzyszenia Translatologicznego (EST), a zajęcia poprowadziły uznane autorytety w dziedzinie dydaktyki przekładu, m.in.:

  • Prof. Maureen Ehrensberger-Dow (Zurich University of Applied Sciences, Szwajcaria)
  • Prof. Gary Massey (Zurich University of Applied Sciences, Szwajcaria)
  • Prof. Maria Piotrowska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
  • Prof. Anthony Pym (University of Melbourne, Australia; Universitat Rovira i Virgili, Hiszpania
  • Prof. Christina Schaeffner (Aston University, Birmingham, Anglia)
  • Dr Mariusz Marczak (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)

Archiwum wydarzenia