Projekt bibliograficzny

OLYMPUS DIGITAL CAMERAKonsorcjum buduje bazę bibliograficzną zatytułowaną Biblioteka przekładoznawcy, która zawiera najnowsze publikacje przekładoznawcze, szczególnie z zakresu edukacji tłumaczy.

Osobą odpowiedzialną za porządkowanie informacji jest mgr Renata Ciesielska-Kruczek. Zapraszamy do nadsyłania informacji o publikacjach najnowszych  na adres Konsorcjum: cter.library@gmail.com. Szczególnie cenne są dla nas informacje o publikacjach pojawiających się w lokalnych ośrodkach badawczych i wydawnictwach akademickich.