CTER Assessment Literacy Workshop 2022

Umiejętność oceniania jest obecnie postrzegana jako (…) niezbędna kompetentnym dydaktykom (…) Nauczycielom zapewnia komfort pracy, studentom zaś przynosi korzyści edukacyjne (Popham 2009: 1, 11).

Konsorcjum do Badań nad Edukacją Tłumaczy (CTER) we współpracy z University of Westminster w Londynie (Anglia) oraz Uniwersytetem Jagiellońskim mają przyjemność zaprosić do udziału w warsztatach poświęconych umiejętności oceniania dla nauczycieli przekładu i tłumaczy. Dwudniowe warsztaty zostaną poprowadzone przez dr Elsę Huertas Barros oraz Juliet Vine, które od ponad siedmiu lat aktywnie zajmują się badaniami nad edukacją tłumaczy, a w szczególności, rozwiązaniami stosowanymi w zakresie oceniania.

Szczegóły wydarzenia

 • Data: 3-4 listopada 2022 r.  (czwartek-piątek)
 • Miejsce: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, al. Mickiewicza 9 (szczegóły podane zostaną na miejscu) – mapa
 • Dojazd i noclegi: w gestii uczestników
 • Opłata: udział w warsztatach jest bezpłatny
 • Język roboczy warsztatów: angielski
 • Tryb zajęć: praca z wykorzystaniem własnego sprzętu
 • Wymagania sprzętowe: laptop z kartą sieciową Wi-Fi
 • Rejestracja online: formularz rejestracyjny (w języku warsztatów) dostępny jest tutaj.

Program zajęć:

Czwartek (3 listopada)

 • 9.00-11.00 – Zajęcia warsztatowe 1
 • 11.00-11.20 – Przerwa na kawę
 • 11.20-12.50 – Zajęcia warsztatowe 2
 • 12.50-14.20 – Przerwa na lunch (w mieście)
 • 14.20-16.20 – Zajęcia warsztatowe 3

Piątek (4 listopada)

 • 9.00-10.00 – Zajęcia warsztatowe 4
 • 10.00-10.15 – Przerwa na kawę
 • 10.15-11.30 – Zajęcia warsztatowe 5
 • 11.30-12.00 – Podsumowanie

Czym jest umiejętność oceniania? Umiejętność oceniania pozwala prowadzącym i studentom dogłębnie zrozumieć, a tym pierwszym również umiejętnie stosować, obowiązujące sposoby i kryteria oceniania. Opanowanie umiejętności oceniania ma umożliwić prowadzącym i studentom stosowanie oceniania tak, by samo w sobie stanowiło ono element procesu uczenia się, a nie tylko samą jego ewaluację. Studenci powinni dysponować narzędziami umożliwiającymi im samodzielną, ocenę jakości własnej pracy, aby mieli świadomość, czego się od nich oczekuje, a w konsekwencji, by byli zdolni kontrolować i poprawiać swój proces uczenia się.

Jakie korzyści umiejętność oceniania przynosi nauczycielom? Pomagają im:

 • Wspierać kształcenie umiejętności oceniania u studentów
 • Ustalać skuteczne formy oceniania, odpowiednie dla danego celu oraz klarowne dla studentów
 • Werbalizację i przekazanie studentom wiedzy ukrytej o standardach
 • Tworzyć jasne kryteria i tabele oceny, by wspierać rzetelnie i efektywne ocenianie
 • Przekazywać studentom skuteczną informację zwrotną, aby wspomagać proces uczenia się.

Jakie są korzyści umiejętność oceniania przynosi studentom? Pomaga im:

 • Lepiej wykonywać zadania, na podstawie których są oceniani
 • Łatwiej kontrolować i ulepszać własną naukę, co jest kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie
 • Polegać na rzetelności stosowanego oceniania
 • Upewnić się, że są oceniani nie za efekty, a w celu doskonalenia własnej nauki

Jakie tematy będą poruszane podczas warsztatów?

Warsztaty zaplanowano jako zajęcia obejmujące pracę w grupach, dyskusje i wykonywanie zadań. Sesji obejmować będą następującą tematykę:

 • Wprowadzenie do pojęcia umiejętności oceniania w odniesieniu do innych kluczowych pojęć.
 • Rozumienie ukrytych kryteriów i ich wpływ na kryteria oceny przyjmowane przez nauczycieli przekładu w prowadzonych przez nich kursach.
 • Jak oceniać  ocenianie? Jakie kryteria przyjąć?
 • Ograniczenia instytucjonalne dla rozwijania umiejętności oceniania.
 • Wdrażanie umiejętności oceniania na zajęciach tłumaczeniowych.
 • Projektowanie modułu uwzględniającego  planowanie i wdrażanie oceniania we współpracy ze studentami.

Uwaga! Uczestnicy mogą zostać poproszeni o dokonanie oceny krótkiego tłumaczenia, które będzie wykorzystane w trakcie jednej z sesji. Mogą również zostać poproszeni o przyniesienie własnych kryteriów i tabel oceny, z których korzystali, korzystają lub chcieliby korzystać.

Prowadzące (bionotki)

Elsa Huertas Barros jest starszym wykładowcą w Translation in the School of Humanities w University of Westminster (Anglia). Jej główne zainteresowania naukowe to: edukacja tłumaczy, kompetencje tłumaczy, sposoby oceniania i podejście skoncentrowane na uczniach. Jest autorką publikacji w czasopismach międzynarodowych, takich jak: The Interpreter and Translator Trainer (ITT), oraz The Journal of Specialised Translation (JoSTrans), oraz rozdziałów w monografiach wielowutorskich, takich jak Translation and Meaning (2016), wydawnictwa Peter Lang, oraz Phraseology in Legal and Institutional Settings: A Corpus-based Interdisciplinary Perspective (2018), wydawnictwa Routledge. Współredagowała wydanie specjalne ITT 12(1) pt. New Perspectives in Assessment in Translator Training (2018), opublikowane równiez przez Routledge jako New Perspectives on Assessment in Translator Education (2019) oraz tom Quality Assurance and Assessment Practices in Translation and Interpreting (2019). Współpracuje z grupą PACTE nad projektem EACT, kórego celem jest ustanowienie procedur oceniania  w zakresie nabywania kompetencji tłumaczeniowych dla różnych poziomów zaawansowania oraz uczestniczy w europejskim projekcie Towards a European Framework of Reference for Translation (EFFORT).

Juliet Vine jest starszym wykłądowcą w Translation in the School of Humanities w University of Westminster (Anglia). Jej główne zainteresowania naukowe dotyczą badań w zakresie pedagogiki, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji tłumaczeniowych i sposobów oceniania, oraz retoryka kontrastywna w chińskich i zachodnich tradycjach retorycznych. Jest autorką rozdziałów w monografiach wieloautorskich, takich jak Translation and Meaning (2016), wydawnictwa Peter Lang, oraz Quality Assurance and Assessment Practices in Translation and Interpreting (2019). Jest też autorką publikacji w czasopismach międzynarodowych, takich jak: The Interpreter and Translator Trainer (ITT). Współredagowała również  wydanie specjalne ITT 12(1) pt. „New Perspectives in Assessment in Translator Training” (2018), opublikowane również przez Routledge jako New Perspectives on Assessment in Translator Education (2019).

 Bibliografia

Boud, D. (2000). Sustainable Assessment: Rethinking Assessment for the Learning Society. Studies in Continuing Education, 22(2), 151–167.

Boud, D., Falichikov, N.  (2006). Aligning Assessment with Long-Term Learning. Assessment & Evaluation in Higher Education, 31(4), 399–413.

Huertas Barros, E. & Vine, J. (2019a). Training the Trainers in Embedding Assessment Literacy into Module Design: a Case Study of a Collaborative Transcreation Project. The Interpreter and Translator Trainer, 13(3), 271-291. Bezpłatny dostęp

Huertas Barros, E., Vine, J. (2019b). Constructing Standards in Communities: Tutors’ and Students’ Perceptions of Assessment Practices on an MA Translation Course. W: Huertas Barros, E., Vandepitte, S. & Iglesias-Fernández, E. (red.) Quality Assurance and Assessment Practices in Translation and Interpreting. Advances in Linguistics and Communication Studies Series. (s. 245-269). Hershey, PA IGI Global.

Huertas Barros, E., Vine, J. (red.) (2019c). New Perspectives on Assessment in Translator Education. London Routledge.

Huertas Barros, E., Vine, J. (2018). Current Trends on MA Translation Courses in the UK: Changing Assessment Practices on Core Translation Modules. The Interpreter and Translator Trainer, 12(1), 5-24. Bezpłatny dostęp

Huertas Barros, E., Vine, J. (2016). Translator Trainers’ Perceptions of Assessment: an Empirical Study. W: Thelen, M., van Egdom, G.W., Verbeeck, D., Bogucki, L., Lewandowska-Tomaszczyk, B. (red.) Translation and Meaning, New Series. Vol. 41. (s. 29-39). Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang.

Nicol, D. (2009). Assessment for Learner Self-regulation: Enhancing Achievement in the First Year Using Learning Technologies. Assessment & Evaluation in Higher Education, 34(3), 335–352.

Polanyi, M. (1998). The Tacit Dimension. W: L. Prusak (Ed.). Knowledge in Organization. Boston, MA,Butterworth Heineman.

Popham, W. J. (2009). Assessment Literacy for Teachers: Faddish or Fundamental? Theory into Practice, 48, 4–11.

Rust, C., Price, M, O’Donovan, B. (2003), ‘Improving Students’ Learning by Developing their Understanding of Assessment Criteria and Processes. Assessment and Evaluation in Higher Education, 28(2),147-164.

Rust, C., B. O’Donovan, M. Price. (2005) A Social Constructivist Assessment Process Model: How the Research Literature Shows us this Could be Best Practice. Assessment & Evaluation in Higher Education, 30(3), 231–240.

Smith, C., Worsfold, K., Davies, L., Fisher, R., McPhail, R. (2013). Assessment Literacy and Student Learning: the Case for Explicitly Developing Students ‘Assessment Literacy’. Assessment & Evaluation in Higher Education, 38(1), 44-60.