Pierwszy Kongres CTER 2016

1a2Za nami Pierwszy Kongres, który odbył się  w Krakowie w dniach 14-16 marca 2016  r. pod hasłem Inspirations for Translation Pedagogy. Kongres zgromadził ok. 70 uczestników, a wśród nich: członków i kandydatów na członków Konsorcjum oraz zaproszonych gości, prof. Christine Schaeffner i prof. Anthony’ego Pyma  – przewodniczącego Europejskiego Stowarzyszenia Tłumaczy. Wydarzenie było doskonałą okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu dydaktyki przekładu, zarówno podczas oficjalnych sesji obradowych, jak i podczas rozmów w kuluarach.

Dokumentacja wydarzenia