Kontakt

Wszelkie pytania i sugestie związane z działalnością Konsorcjum, a także zaproszenia do współpracy prosimy zgłaszać pod adresem:

translatoreducators@gmail.com