Zespół CTER

Członkowie Założyciele
dr hab. prof. UJ Maria Piotrowska
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
prof. Don Kiraly
Uniwersytet w Mainz, Niemcy
Przewodniczący CTER
dr Mariusz Marczak
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska
Sekretarz CTER
dr Urszula Paradowska
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie
Redaktor sekcji Konferencje
Verónica Del Valle Cacela
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Specjalistka ds. Zasobów Bibliotecznych
Renata Ciesielska-Kruczek
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Administrator mediów społecznościowych CTER (FB)
dr hab. Marcin Walczyński
Uniwersytet Wrocławski
Administrator strony internetowej CTER
dr Mariusz Marczak
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Członkowie zespołu w latach ubiegłych
Przewodniczący CTER
dr hab. prof. UJ Maria Piotrowska (2014-2023 r.)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska
Sekretarze CTER
dr Mariusz Marczak (2014-2023 r.)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr Małgorzata Brożyna (2014-2019 r.)
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie