Kim jesteśmy

Przewodniczący CTER
dr hab. prof. UJ Maria Piotrowska
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

Członkowie Założyciele
dr hab. prof. UJ Maria Piotrowska
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Prof. Don Kiraly
Uniwersytet w Mainz, Niemcy

Sekretarze CTER
dr Małgorzata Brożyna
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
dr Mariusz Marczak
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Specjalistka ds. Zasobów Bibliotecznych
mgr  Renata Ciesielska-Kruczek
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Administrator strony internetowej CTER
dr Mariusz Marczak
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie