Warsztaty prawnicze dla nauczycieli przekładu

warsztaty_praw_3W marcu 2015 r. Konsorcjum do Badań nad Edukacją Tłumaczy zorganizowało drugą edycję warsztatów dla nauczycieli przekładu. Tym razem dotyczyły one przekładu tekstów prawnych i prawniczych, które poprowadziła Pani dr hab. Łucja Biel – specjalistka od przekładu prwarsztaty_praw_7awniczego, przygotowała wybrane teksty, na podstawie których omawiała najistotniejsze problemy przekładu tekstów prawnych i prawniczych. Po warsztatach zebraliśmy opinie uczestników. Oto odpowiedzi na pytania ankiety:

Czy warsztaty spełniły Pana/i oczekiwania? Tak /5
Czy chciałby/aby Pan/i kontynuacji warsztatów na poziomie bardziej zaawansowanym/rozwijającym inne aspekty tematu? Tak /5
Czy poleciłby/aby Pan/i warsztaty CTER znajomym? Tak /5
Czy spodziewa się Pan/i, że nabytą wiedzę wykorzysta Pan/i w pracy dydaktycznej? Tak /5
 Proszę ocenić w skali od 1 do 5 następujące aspekty warsztatów.  źle dobrze
1 2 3 4 5/5
Organizacja warsztatów 5/5
Czas trwania warsztatów 5/5
Adekwatny koszt 5/5
Sprzęt i sala 5/5
Atrakcyjne i zrozumiałe przedstawienie treści 5/5
Inne uwagi: doskonały dobór osoby prowadzącej, warsztaty bardzo praktyczne, wieloaspektowe