Nieformalna jesienna sesja dyskusyjna

13 listopada 2014 r. OLYMPUS DIGITAL CAMERAw Krakowie odbyło się nieformalne spotkanie członków Konsorcjum, na którym dyskutowano nad kształtem i przyszłością organizacji. Ustalono, że zebrania Konsorcjum będą organizowane raz w roku. Ponadto CTER planuje cykl szkoleń i warsztatów dla nauczycieli przekładu. Strona internetowa Konsorcjum ma być źródłem informacji na temat publikacji przekładoznawczych oraz miejscem wymiany poglądów o najnowszych kierunkach badań w metodologii nauczania przekładu. CTER zobowiązało się także, że na stronie będzie umieszczało informacje na temat wydarzeń i konferencji przekładoznawczych.

Następne spotkanie członków Konsorcjum jest planowane na marzec 2015.