Organizatorzy

Konferencję organizuje Konsorcjum do Badań nad Edukacją Tłumaczy (CTER)

Komitet
Organizacyjny

prof. UJ dr hab. Maria Piotrowska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
dr Małgorzata Brożyna (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
dr Katarzyna Liber-Kwiecińska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
dr Mariusz Marczak (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
dr Paulina Pietrzak (Uniwersytet Łódzki)
mgr Urszula Paradowska (PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim)