Ważne daty

Termin nadsyłania abstraktów: 15 grudnia, 2018 r.
Zawiadomienie o akceptacji/odrzuceniu abstraktu:  15 stycznia, 2019 r.
Termin wpłaty: 1 lutego, 2019 r.