1a

Rejestracja elektroniczna (i przesyłanie abstraktu)

Uwaga: Jeśli potrzebujesz faktury VAT, zarejestruj się elektronicznie (kliknij link powyżej) następnie wydrukuj jeden z poniższych plików (w zależności od rodzaju opłaty konferencyjnej).

pdfformularz zgłoszeniowy (pełna opłata)

pdfformularz zgłoszeniowy (obniżona opłata)

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, uzyskaj podpis uprawnionej osoby oraz pieczątkę Twojej instytucji, zeskanuj dokument i prześlij go do nas emailem.