1a

Konferencję organizuje Konsorcjum do Badań nad Edukacją Tłumaczy (CTER)

Komitet
Organizacyjny prof. UP dr hab. Maria Piotrowska
dr Mariusz Marczak
dr Paulina Pietrzak
Nune Ayvazyan, MA
mgr Małgorzata Brożyna
mgr Urszula Paradowska