V konferencja z cyklu Imago mundi „Teoria tłumaczenia czy teorie tłumaczeń?”

Instytut Lingwistyki Stosowanej

Uniwersytetu Warszawskiego

zaprasza do wzięcia udziału w V konferencji z cyklu Imago mundi

pod tytułem

Teoria tłumaczenia czy teorie tłumaczeń?

która odbędzie się w dniach 20-21 listopada 2015 w Warszawie.

 

Tłumaczenie jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się form działalności ludzkiej. Tłumaczymy literaturę piękną i naukową, filmy, gry komputerowe, strony internetowe, dokumenty prawne, specyfikacje techniczne itd. Czy te różne rodzaje tłumaczenia mają jakiś wspólny mianownik? Czy istnieją problemy wspólne dla różnych typów tłumaczeń?

Na kolejną konferencję z cyklu Imago mundi zapraszamy tłumaczy i przekładoznawców zajmujących się różnymi formami tłumaczeń i interesujących się różnymi zagadnieniami przekładoznawczymi. Chcemy wspólnie zastanowić się, czy może istnieć jedna teoria tłumaczenia, czy też każdy rodzaj tłumaczeń potrzebuje innych założeń teoretycznych.

 

Swój udział w sesji plenarnej potwierdzili m.in. prof. Roman Lewicki (UMCS) oraz prof. Jerzy Brzozowski (UJ).

 

W trakcie konferencji przewidziana jest ponadto dyskusja panelowa, która będzie poświęcona głównemu tematowi – wezmą w niej udział tłumacze praktycy, zarówno literatury pięknej, jak i tekstów specjalistycznych.

 

Językiem roboczym konferencji będzie język polski, choć w przypadku zainteresowania uczestników z ośrodków zagranicznych jesteśmy w stanie zapewnić tłumaczenie wystąpienia w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim.

 

Czas trwania wystąpienia:

  • referat – 20 minut,
  • komunikat – 10 minut.

 

Warunki uczestnictwa:

 

Termin nadesłania zgłoszenia (formularza wraz ze streszczeniem): 1 września 2015.

Informacja o zakwalifikowaniu referatu: 15 października 2015.

Termin wniesienia opłaty konferencyjnej: 10 listopada 2015.

 

Dane konta:

Uniwersytet Warszawski/Instytut Lingwistyki Stosowanej

Bank Millenium SA

Ul. Stanisława Żaryna 2A

02-593 Warszawa

 

Kod SWIFT – BIGBPLPW

Przelewy z zagranicy: IBAN – PL91 1160 2202 0000 0000 6084 9594

Przelewy z Polski: 91 1160 2202 0000 0000 6084 9594

 

Koniecznie z dopiskiem „IMAGO MUNDI 5” oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika.

Prosimy o uregulowanie opłaty do dnia 10 listopada 2015.

 

Opłata za udział w konferencji wynosi 400 zł (dla uczestników z referatem), obejmuje publikację w tomie zbiorowym, materiały informacyjne, a także uroczystą kolację w dniu 20 listopada 2015 oraz poczęstunek podczas przerw kawowych.

Opłata nie obejmuje noclegu.

W przypadku rezygnacji z konferencji opłata nie podlega zwrotowi. Wypełniony formularz prosimy przesłać mailem jako załącznik pod adresem:

imagomundi.ils@uw.edu.pl

 

lub też pocztą bądź faksem pod adresem:

Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

  1. Dobra 55

00-312 Warszawa

z dopiskiem „Imago mundi 2015”

 

UWAGA: Pracownicy Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW uczestniczą w konferencji bez opłat, zaś pracownicy innych wydziałów UW mogą otrzymać jedynie notę księgową.

 

Jeżeli będą Państwo potrzebowali faktury VAT, prosimy o zaznaczenie tego w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku dużej liczby zgłoszeń o zakwalifikowaniu referatu zdecyduje zgodność z proponowaną tematyką oraz kolejność zgłoszenia.

 

Wybrane teksty zostaną opublikowane.

 

Organizatorzy:

Prof. UW dr hab. Krzysztof Hejwowski

 

Sekretarze:

Dr Karolina Dębska

Dr Anna Głogowska

Dr Anna Szczęsny

Mgr Maciej Stanaszek