1a

Ostateczny termin składania abstraktów: 30 listopada  2015 r.
Decyzja w sprawie abstraktu: 19 grudnia 2015 r.
Zamknięcie rejestracji dla uczestników: 15 lutego 2016 r.
Termin dokonania opłaty konferencyjnej: 15 lutego  2016 r.