Organizatorzy

Konferencję organizuje Konsorcjum do Badań nad Edukacją Tłumaczy (CTER) we współpracy z ZHAW Zurich University of Applied Sciences, Uniwersytetem Łódzkim i Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie.

Rada naukowa konferencji

  • prof. Maria Piotrowska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
  • prof. Maureen Ehrensberger-Dow (ZHAW Zurich University of Applied Sciences; Secretary General, European Society for Translation Studies)
  • prof. Michaela Albl-Mikasa (ZHAW Zurich University of Applied Sciences)
  • prof. Gary Massey, PhD (ZHAW Zurich University of Applied Sciences)
  • prof. Łukasz Bogucki (Uniwersytet Łódzki)
  • dr Paulina Pietrzak (Uniwersytet Łódzki)
  • dr Mariusz Marczak (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Komitet organizacyjny

dr Mariusz Marczak (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
dr Paulina Pietrzak (Uniwersytet Łódzki)
dr Urszula Paradowska (Akademia im. Jakuba z Paradyża (AJP) w Gorzowie )
dr Monika Zabrocka-Śliwka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Agata Sadza (Uniwersytet Łódzki)