Projekt EACT

Poniżej przedstawiamy informacje na temat projektu EACT.

Celem projektu EACT (2019-2022), finansowanego przez hiszpańskie Ministerstwo Nauki, Innowacji i Uniwersytetów (PGC2018-094275-B-I00), jest ustanowienie procedur oceniania procesu przyswajania kompetencji tłumaczeniowych (TC) na poziomie studiów przekładoznawczych I stopnia realizowanych w Hiszpanii. W projekcie uczestniczy siedemnastu badaczy z sześciu uniwersytetów: Universitat Autònoma de Barcelona, ​​Universidad de Granada, Universitat Jaume I, Universidad de País, Vasco y Universidade de Vigo oraz University of Westminster (Wielka Brytania).

Ze szczegółami można zapoznać się na stronie projektu EACT.