Trzeci Kongress CTER (CTER 2022) 17-18 marca 2022 r., Kraków: II Cyrkularz

Serdecznie zapraszamy do udziału w III Kongresie CTER (3rd CTER Congress), którego celem będzie zbadanie, w jaki sposób dydaktyka przekładu może skutecznie odpowiedzieć na dynamikę charakteryzującą zawód tłumacza i jego, podlegający nieustannym zmianom, profil zawodowy. Kongres, wspierany przez European Society for Translation Studies (EST), odbędzie się w dniach 17-18 maca 2022 r. w Krakowie.

II Cyrkularz dostępny jest na stronie internetowej Kongresu.