Sesja terminologiczna 1

14.04.2016 r.

Pierwsze spotkanie terminologiczne dotyczyło najważniejszych terminów, które są powszechnie używane w nauce, nie tylko w pracach przekładoznawczych, takich jak: metoda badawcza, podejście badawcze, perspektywa badawcza, teoria badawcza etc. Uczestnicy zastanawiali się nad różnicami między tymi terminami i próbowali je sklasyfikować i odnieść do swoich prac badawczych.