Projekt szkoleniowy

Pierwsze robocze spotkanie Konsorcjum zaowocowało wieloma pomysłami, a sukces zorganizowanych w jego następstwie Warszatów dla nauczycieli przekładu zachęcił nas do kontynuowania tego typu działań w przyszłości. Z związku z tym Konsorcjum zamierza nadal wspierać tłumaczy z Polski poprzez organizację cyklu warsztatów szkoleniowych, które chcielibyśmy poświęcić następującym zagadnieniom: organizacja pracy własnej, zarządzanie projektami tłumaczeniowymi, auto-motywacja, przedsiębiorczość i umiejętność stosowania strategii tłumaczeniowych.

Zachęcamy chętnych do pomocy w planowaniu przyszłych warsztatów. Prosimy o nadsyłanie sugestii dotyczących tematyki, terminów, czasu trwania i trybu zajęć warsztatowych, a także innych preferencji związanych ze szkoleniami.

est_logoWarsztaty dla nauczycieli przekładu

Kraków

29 czerwca – 3 lipca 2015

Organizowane przez Europejskie Stowarzyszenie Tłumaczy (EST) we współpracy z  Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Uniwersytetem Pedagogicznym im. KEN w Krakowie.

Warsztaty, których koncepcja opiera się o model opracowany w roku 2001, mają na celu umożliwić rozwój oraz wymianę poglądów zawodowym tłumaczom oraz nauczycielom przekładu, pozwalając obu grupom na nawiązanie bliższej współpracy. Zachęcamy potencjalnych uczestników do zgłaszania preferencji dotyczących tematyki warsztatów za pośrednictwem formularza elektronicznego.

Więcej informacji