Projekt terminologiczny

Konsorcjum do Badań nad Edukacją Tłumaczy (CTER) przygotowuje wielojęzyczny słownik terminów przekładoznawczych. W związku z tym, 21 października 2016 roku w Katedrze Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się Sympozjum Terminologiczne, które zainicjowało wspólne przedsięwzięcie członków CTER. W wydarzeniu uczestniczyli uznani polscy badacze przekładu: honorowy członek Rady Konsultantów Słownika – prof. dr hab. U. Dąmbska-Prokop oraz prof. dr hab. B. Lewandowska-Tomaszczyk (UŁ), prof. dr hab. T. Tomaszkiewicz (UAM), prof. dr hab. M. Tryuk (UW),  prof. dr hab. Ł. Bogucki (UŁ), dr hab. Ł. Biel (UW), dr hab. J. Dybiec-Gajer (UP Kraków), dr hab. K. Klimkowski (KUL), dr Ł. J. Berezowski (UŁ), dr A. Chmiel (UAM) i dr A. Gomola (UJ), który pełnił funkcję sekretarza Sympozjum. Gospodarzem i koordynatorem spotkania była dr hab. prof. UJ M. Piotrowska, przewodnicząca CTER.