Polecane publikacje

2023

Piotrowska-Translation-Inspiratios-We-Live-byTranslation: Inspirations We Live by
https://doi.org/10.12797/9788381388078

2019

Dictionary of Education and Assessment in Translation  and Interpreting Studies (TIS)ISBN (10) 1-5275-2148-6, ISBN (13) 978-1-5275-2148-3

Przeczytaj recenzję (w języku angielskim)

2017

Zagadnienia lingwistyki przekładu

Linguistic and psychological indicators of stress in simultaneous interpreting

Explicitation in Simultaneous Interpreting. A Study into Explicitating Behaviour of Trainee Interpreters

Pięć razy o przekładzie

2016

Przejęzyczenie. Rozmowy o przekładzie

Recorded sight translation revisited

Face threats in interpreting: A pragmatic study of plenary debates in the European Parliament

Faktura oryginału i przekładu. O przekładzie tekstów literackich

2015

intralineaIntralinea: Challenges in Translation Pedagogy
Special Issue 2014

ISSN 1827-000X

Kategoria punktu widzenia w przekładzie ustnym z perspektywy językoznawstwa kognitywnego

Iluzja przekładu

2013

Przekład ustny środowiskowy. Teoria, normy, praktyka

Seria w przekładzie