Zespół CTER

Przewodniczący CTER
dr hab. prof. UJ Maria Piotrowska (kwiecień 2022 r. – wrzesień 2023 r.)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska
dr Mariusz Marczak (październik 2023 r. – marzec 2025 r.)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska

 

Członkowie Założyciele
dr hab. prof. UJ Maria Piotrowska
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
prof. Don Kiraly
Uniwersytet w Mainz, Niemcy

 

Sekretarz CTER
dr Mariusz Marczak (do września 2023 r.)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

Specjalistka ds. Zasobów Bibliotecznych
Renata Ciesielska-Kruczek
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 

Administrator strony internetowej CTER
dr Mariusz Marczak
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie