Sesja terminologiczna 2

19.05.2016 r.

Drugie spotkanie w ramach sesji terminologicznej zostało poświęcone zagadnieniu kompetencji tłumaczeniowej/tłumacza. Pani mgr Katarzyna Kubiszowska przedstawiła plan swojej pracy doktorskiej dotyczącej kompetencji autodydaktycznej początkujących tłumaczy w świetle badań empirycznych. Dyskusja toczyła się wokół zalet i wad samokształcenia w edukacji tłumaczy. Następnie uczestnicy spotkania próbowali zdefiniować następujące terminy występujące w literaturze przekładu: kompetencja tłumaczeniowa, kompetencja/kompetencje tłumacza oraz  model kompetencyjny.