Członkostwo

Zachęcamy do rejestracji członków indywidualnych – badaczy przekładu, praktykujących tłumaczy, jak również członków instytucjonalnych – instytucje naukowe, fundacje oraz firmy zainteresowane przekładem, kształceniem i zatrudnianiem tłumaczy. Rejestracji można dokonać korzystając z linków poniżej:

Członkostwo w CTER nie wiąże się z ponoszeniem jakichkolwiek opłat i uprawnia do otrzymywania CTER Newsletter, który zawiera aktualne informacje na temat bieżącej działalności Konsorcjum oraz istotnych wydarzeń naukowych i dydaktycznych w dziedzinie przekładoznawstwa organizowanych przez inne podmioty.