Ważne daty

  • Pierwszy cyrkularz: 1 marca 2021 r.
  • Drugi cyrkularz i zaproszenie do składania abstraktów: lipiec 2021 r.
  • Trzeci cyrkularz: listopad 2021 r.
  • Termin nadsyłania abstraktów: 1-31 października 2021 r.
  • Zawiadomienie o akceptacji/odrzuceniu abstraktu: koniec listopada 2021 r.
  • Termin rejestracji uczestników i wpłaty: 1 grudnia 2022 r.  – 15 stycznia, 2022 r.
  • Termin nadsyłania kompletnych artykułów (do publikacji): kwiecień 2022 r.
  • Publikacja: 2023 r.