CTER Symposium 2019

 

Z okazji DniaTłumacza w dniu 30 września 2019 r. Konsorcjum do Badań nad Edukacją Tłumacza (CTER) oraz Katedra do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową (UJ)  zorganizowały sympozjum i dyskusję przy okrągłym stole na temat: “Tożsamość tłumacza – tożsamość przekładoznawstwa”.

Sympozjum miało miejsce w Krakowie w budynku Collegium Paderevianum Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy al. Mickiewicza 9a i było okazją do porozmawiania na temat  statusu przekładoznawstwa w polskim i europejskim kontekście akademickim.